Mediation

Blijf in gesprek met AdFontes

Soms komen partijen er samen niet meer uit. Dan is het fijn als een onafhankelijke derde meeluistert. Het is belangrijk dat partijen ook gezamenlijk beslissen om voor die gezamenlijke oplossing te willen gaan, met andere woorden: ze moeten hier wel wat voor doen. Hard werken dus, maar dat wordt beloond in duidelijke afspraken. Doordat partijen in gezamenlijkheid oplossingen bedenken, sluit die oplossing vaak ook beter aan op de wensen van ieder van de partijen.

Ik begeleid u in het proces om de verschillende standpunten om te zetten in belangen en vanuit daar te werken naar oplossingen. Die oplossingen leggen we vast in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Welke conflicten?

Ieder conflict is weer anders. Ik begeleid mediations onder andere bij conflicten:

  • in erfrechtkwesties;
  • bij arbeidsconflicten, tussen werkgever en werknemer en in groepen collega’s; 
  • binnen besturen, managementteams van bedrijven, stichtingen/verenigingen of overheden.
Image

Meer weten?

In heldere stappen leg ik mijn aanpak uit.

Naar het stappenplan

 

Image
facebook icoon
Pagina bewerken
Ontwerp: JoomShaper LLC / Realisatie: Ger Vervoort