Stappenplan mediation

Stappenplan van het mediation traject

Hoe werkt AdFontes

U heeft een conflict en komt er niet uit met de andere partij. Het is dan een verstandige keuze om een onafhankelijke derde in te schakelen, een mediator. Voordat u besluit met deze persoon in zee te gaan, wilt u natuurlijk weten hoe het traject eruit gaat zien. Het gaat immers ook om vertrouwen. Vertrouwen dat de mediator een gedegen traject aanbiedt wat leidt tot resultaat.
Maak kennis met het 6-stappenplan van AdFontes. Zodat u weet wat u kunt verwachten.
1

Voor de start

Heeft u een conflict, komt u er samen niet uit en besluit u als partijen hiervoor een mediator inschakelen, dan neemt u contact op met AdFontes.
1

Voor de start

Heeft u een conflict, komt u er samen niet uit en besluit u als partijen hiervoor een mediator inschakelen, dan neemt u contact op met AdFontes.
2

Intake met iedere partij en eerste bijeenkomst(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met mij gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is. De mediationbijeenkomsten vinden plaats op een neutrale plek. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (ook wel intake genoemd) met partij en de mediator. Ik zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgen alle deelnemers even veel gelegenheid om hun kant van het verhaal over het conflict te vertellen.
2

Intake met iedere partij en eerste bijeen-komst(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met mij gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is. De mediationbijeenkomsten vinden plaats op een neutrale plek. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (ook wel intake genoemd) met partij en de mediator. Ik zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgen alle deelnemers even veel gelegenheid om hun kant van het verhaal over het conflict te vertellen.
3

Mediationovereenkomst

Na de intake vindt het gezamenlijke gesprek plaats tussen partijen. De mediator legt bij aanvang hiervan een aantal dingen vast in een MfN mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt; zo ook welke andere kosten van toepassing zijn. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat zij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. 
3

Mediation overeen-komst

Na de intake vindt het gezamenlijke gesprek plaats tussen partijen. De mediator legt bij aanvang hiervan een aantal dingen vast in een MfN mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt; zo ook welke andere kosten van toepassing zijn. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat zij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. 
4

Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.
4

Mediation bijeen-komsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.
5

Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij(en) constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee zij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.
5

Onder-handelings-fase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij(en) constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee zij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.
6

Einde: vaststellingsovereenkomst

Als alle partijen een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast voor partijen in een vaststellingsovereenkomst (convenant bij echtscheiding). Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u samen gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u en de andere partij(en)zich aan dient te houden. U en de andere partij(en) ondertekenen deze overeenkomst. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond en wordt beëindigd.
6

Einde: vast-stellings-overeen-komst

Als alle partijen een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast voor partijen in een vaststellingsovereenkomst (convenant bij echtscheiding). Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u samen gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u en de andere partij(en)zich aan dient te houden. U en de andere partij(en) ondertekenen deze overeenkomst. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond en wordt beëindigd.
6

Einde: vaststellings-overeenkomst

Als alle partijen een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast voor partijen in een vaststellingsovereenkomst (convenant bij echtscheiding). Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u samen gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u en de andere partij(en)zich aan dient te houden. U en de andere partij(en) ondertekenen deze overeenkomst. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond en wordt beëindigd.

Geen oplossing?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen.
De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt, maar een schriftelijke beëindigingsverklaring opgesteld. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.
Image
facebook icoon
Pagina bewerken
Ontwerp: JoomShaper LLC / Realisatie: Ger Vervoort